Yhteystiedot

Koulutyön kehittäjä

Marjut Lindholm-Holopainen 050 403 7444

Lapsityön maakunnallinen kehittämistyöryhmä

Päivi Kaurala, jäsen, maakunnallinen lapsityön yhdyshenkilö 050 523 2554
Petri Korhonen, pj 0400 678 325
Riitta Roininen, jäsen 050 525 2371
Päivi Isoaho, asiantuntija
Timo Raunio, asiantuntija
Pirjo Raunio, asiantuntija

Hallitus

Miika Tyrväinen, vpj. 040 732 5855, mtyrvain@surffi.fi
Ari Kauhanen, sihteeri 044 971 5856, arska.kauhanen@hotmail.com
Petri Korhonen
, jäsen 0400 678 325, petri.korhonen1@gmail.com
Jari Suominen, jäsen 040 079 0683, jari.suominen@helluntaiseurakuntaiisalmi.fi
Eero Timonen,  jäsen 040 524 1264, eero.jtimonen@gmail.com

Nettisivujen päivitys, Ilkka Roininen info@www.hyvasavo.fi ja hallituksen puolesta Ari Kauhanen

Hyvä Savo facebookissa

https://www.facebook.com/Hyv%C3%A4-Savo-ry-339587232780589/?fref=ts

Jäsenseurakunnat

Hyvä Savo Ry

Toiminta-ajatus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kristillisellä arvopohjalla Itä-Suomen alueen väestön, erityisesti lasten ja nuorten, syrjäytyneiden, maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöryhmien parissa heidän elämänlaatunsa ja sosiaalisen asemansa parantamiseksi, sekä levittää tapakasvatus- ja päihdetietoutta etenkin nuorison parissa.

Hyvä Savo ry:n säännöt hyväksyttiin Patentti- ja Rekisterihallituksessa syksyllä 2011.

Yhdistyksellä on kolme perustehtävää:

Vastata maakunnallisesta Savon alueen helluntaiseurakuntien lapsi- ja perhetyön kehittämistoiminnasta.
Järjestää alueellinen koulutyö
Vuokrata maakuntatelttaa

Jäsenseurakunnat kartalla