Parasta perheille


Hyvä Savo tukee toiminnallaan kokonaisvaltaisesti perheitä. Haluamme vahvistaa perheiden kasvatustehtävää ja auttaa seurakuntia niiden järjestäessä toimintaa koko perheelle.

Hyvä Savo haluaa olla kehittämässä tapahtumakonsepteja, johon koko perhe voisi osallistua.

Kuva on juhannuskonferenssista, jonne tullaan mukaan perheinä. Savon helluntaiseurakunnat vastaavat siellä tänäkin juhannuksena yhden lastentapahtuman rakentamisesta.

Kaikkea ei tarvitse keksiä itse alusta saakka. Tulemme kehittämään tulevaisuudessa tätä sivustoa myös perhetapahtumien idea- ja tietopankiksi, josta perhetapahtumien järjestäjät voivat saada käyttöönsä hyväksi koettujen tapahtumien käsikirjoituksiksia.

Perheet

”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.”

(2. Moos 20:12)

Pidemmän tähtäimen tahtotilana Hyvä Savolla on laajentaa palvelua tulevaisuudessa myös perhetyöhön.

Perheet tarvitsisivat vanhemmille suunnattua tukea ja tapahtumia, joista isät ja äidit saisivat eväitä kasvatuksellisiin haasteisiin ja oman parisuhteensa hoitamiseen.