Parasta lapsille

Hyvä Savo tuo koulutusta ja luo valmiuksia lasten toimintaa tarjoaville seurakunnille järjestää lasten palvelut turvallisesti. Toimimme sen puolesta, että Savon lapset saisivat elämälleen parhaimat mahdolliset eväät.

Savon seurakuntatoimijoilla on monipuolista tarjottavaa lapsille. Esimerkiksi päiväkerhoja, pyhäkouluja, Mix-kerhoja, kuorotoimintaa, Royal Rangers- ja Kids Action ja Kings Kids- toimintaa. Lasten leireillä on seurakunnissa vuosikymmenten perinne.

Hyvä Savo tukee ja voi osaamisellaan auttaa näiden toimintojen laadukkaassa ja turvallisessa toteuttamisessa. Haluamme edistää rakentavan yhteistyön syntymistä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Tämä on yksi tavoite Parasta Savon lapsille – hankkeessammekin.

Tuomme ideointi- ja toteutusapua Savon helluntaiseurakunnille niiden lapsityöpalveluihin. Hyvä Savon lapsityön kehittämistyöryhmä auttaa kehittämään seurakuntien osaamista lapsityössä ja toimii seurakuntien yhteistyölinkkinä.

Hyvä Savo tuo lapsityöntekijöiden alueelliset koulutukset Savoon jo 2012. Koulutuksen ensisijainen tavoite on tehdä seurakuntien lapsityöstä entistä turvallisemmin ja laadukkaammin toteutettua.

Tuomme ideointi- ja toteutusapua Savon helluntaiseurakunnille niiden lapsityöpalveluihin. Hyvä Savon lapsityön kehittämistyöryhmä auttaa kehittämään seurakuntien osaamista lapsityössä ja toimii seurakuntien yhteistyölinkkinä.

Lapset – silmäterämme

”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta”

(Mark. 10:14)

Lapsilla oli Jeesuksen sydämellä aivan erityinen paikka. Sen vuoksi Hyvä Savo toimii ennen muuta lasten parhaaksi. Lapsena saatu kokemus rakastavasta Taivaan isästä kantaa läpi elämän.

Hyvä Savo haluaa välittää jokaisen seurakunnan lapsityötä tekevän ulottuville ideoita, tietoa ja kokemuksia hyvin toteutetuista lasten tapahtumista.

Haluamme vahvistaa lapsityöntekijöitten osaamista. Kauttamme maakunnan lapsityön osaajat voivat lähteä käytännössä rakentamaan yhteistyötä.

Erityisen tärkeää meille on, että lasten parissa tapahtuva seurakuntien toiminta tapahtuu turvallisesti, kuin Jeesuksen sylissä.