Koulupalvelu

Hyvä Savo tukee alueen kouluja ja kasvatuksen ammattilaisia järjestämällä kouluvierailuita ja järjestämällä erilaisia tapahtumia kouluihin. Meillä on kouluyhteistyöstä yli 30 vuoden kokemus.

Teemme vierailuja alueen kouluihin sekä yhteistyötä tapahtumien luomisessa koulujen ja seurakuntien kumppaneina. Tarkoituksenamme on antaa elämää rakentavia ja suojelevia arvoja ja elämyksiä Savon alueen kouluille.

Haluamme edistää Savon alueen lapsien ja nuorten hyvinvointia sekä antaa opettajille ja vanhemmille apua vaativassa kasvatustyössä.

”Nimeni on Marjut Lindholm-Holopainen ja olen aloittanut Savon koulutyönkehittäjänä 1.9.2016. Tehtäväni on yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa tukea Savon kouluissa tehtävää kasvatustyötä vieraillen arvoja ja itsetuntoa nostavien aiheiden kanssa oppitunneilla. Minulla on ilo saada siis tehdä mielekästä työtä, kehittää toimintaamme eteenpäin, tavata paljon uusia ihmisiä ja toimia ihanalla Savon maalla kasvatuskumppanina! Kohtaamisiin!”

Marjut toteuttaa osaltaan Hyvä Savo ry:n koulutyöstrategiasta johdettua koulupalvelun kehittämissuunnitelmaa yhdessä jäsenseurakuntiemme koulutyönosaajien kanssa.

Seurakunnat ovat merkittävä yhteistyökumppani kouluille. Paitsi yhteisen koulutyöntekijän kautta, Savon seurakunnat pitävät yhteyksiä oppilaitoksiin vierailemalla niiden päivänavauksissa ja oppitunneilla. Monet koululuokat myös vierailevat paikallisessa helluntaiseurakunnassa tutustumassa sen toimintaan siinä vaiheessa, kun herätysliikkeitä käsitellään oppitunneilla.

Hyvä Savon arvot

Kunnioitus

Arvostamme aidosti lapsia, joilla on oikeus turvaan ja evankeliumiin. Kunnioitamme Jumalaa, arvostamme seurakuntia, kouluja ja toisiamme työtovereina.

Avoimuus

Kehitämme toimintaa seurakuntia ja kouluja kuunnellen ja tiedotamme toiminnastamme avoimesti kaikille osapuolille.

Yhteistyö

Pyrimme aitoon ja toimivaan yhteistyöhön seurakuntien ja koulujen kanssa. Pidämme ovet avoinna uusille yhteistyökumppaneille.

Turvallisuus

Kiinnitämme kaikessa toiminnassa erityistä huomiota lasten ja nuorten fyysiseen, henkiseen ja hengelliseen turvallisuuteen. Toiminnassamme noudatamme Suomen helluntaiseurakuntien lapsityön turvaohjeistoa.

Tuntivaihtoehdot

Helluntaiherätys-esittely:

 • suunnattu 1–9-luokille sekä lukiolle
 • avaa helluntaiherätyksen synty, historiaa, nykytilaa sekä keskeisiä asioita ja erityispiirteitä
 • voidaan toteuttaa koululla tai paikallisen helluntaiseurakunnan tiloissa
 • 45 min tai tuplatunti vaihtoehtona
 • voidaan järjestää myös etätuntina

Kadulle vai Kouluun -oppitunti:

 • suunnattu alakoulun 4–6-luokille sekä yläkoululle
 • kyse globaalikasvatustunnista
 • käsittelee Gambian lasten ja nuorten elämää
 • tukee koulun käymisen arvostamista
 • pitää sisällään toiminnallisen osuuden Epäreilu-pelin avulla
 • pidetään koulun tiloissa 45 min kestoisena
 • voidaan järjestää myös etätuntina

Mittaamattoman Arvokas -oppitunti:

 • suunnattu alakoulun 6-luokille, yläkoululle ja lukiolle
 • uskontotunti tai etiikan tunti
 • käsittelee kristillistä ihmiskäsitystä
 • voidaan järjestää myös etätuntina

Sinulle on suunnitelma -oppitunti: *

 • suunnattu alakoululle 1–6-luokille
 • tukee lapsen itsetuntoa ja tunnetta, että jokainen on arvokas ja ainutlaatuinen
 • käsittelee unelmia ja niiden saavuttamista
 • tuo esille koulupastori Marjutin oman tarinan unelmien saavuttamisesta
 • toteutetaan luokissa, kesto 45 min
 • ei järjestetä tällä hetkellä koronatartuntojen välttämiseksi *

Tarinatuokio-elämystunti: *

 • suunnattu alakoulun 5–6-luokille, yläkoululle sekä lukiolle
 • kyse globaalikasvatustunnista sekä elämystunnista
 • pidetään teltassa koulun pihalla
 • käsittelee pakolaisten tarinoita
 • pitää sisällään eläytymistehtävän ja tuo käsiteltävät asiat henkilökohtaiselle tasolle
 • kesto 45 min, 1h tai 1h 15 min koulun toiveiden mukaan
 • ei järjestetä tällä hetkellä koronatartuntojen välttämiseksi *

Lisäksi joillakin helluntaiseurakunnilla on myös omia tunteja ja niitä voi kysellä suoraan paikallisseurakunnalta.  Savossa on myös käytössä  Puuhakärry, joka pitää sisällään salissa tai koulun pihalla toteutettavia ryhmäpelejä. Tunti sopii alakoululle ja tukee tiimityöskentelytaitoja.

Noudatamme tarkkaan koulun antamia koronaohjeita tullessamme kouluvierailuille. Tarjoamme tänä aikana kouluille myös etätunteja.