Hyvä Savon strategia esittelyssä

Hyvä Savon hallitus on valmistellut yhdistyksen kevätkokouksen 13.4.2013 hyväksyttäväksi toimintaamme vuoteen 2018 ohjaavan strategia-asiakirjan. Se on ollut jäsenseurakuntien johdon tutustuttavana kuukauden ajan.

Asiakirja ilmentään jäsenseurakuntien ja Hyvä Savo- yhdistyksen yhteisen tahtotilan. Se on perusta koulutuön suuntaamiselle ja vuosittaiselle toiminnan suunnittelulle. Koulutyöstarategian halutaan linkittyvän kiinteäksi osaksi seurakuntien muuta lapsi- ja nuorisotyötä.

Strategian pohjaksi on hankittu runsaasti taustaselvityksiä Savon helluntaiseurakunnilta niiden nykyisen lapsityön vaikuttavuudesta ja resursseista.

Strategian perustuu neljälle perusarvolle: Kunnioitus, avoimuus, yhteistyö ja turvallisuus.

Menestystekijöiksi on valikoitunut niin ikään neljä starategista linjaa, joihin toiminta tulee nojaamaan: Resurssien ammattimainen moninkertaistaminen, Kouluyhteistyön edellytysten varmistaminen, kustannustehokas toiminta ja arvopohja.