Voimme tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia monimuotoisella koulutyöllä

Vapen eli sähkötupakan käyttö on lisääntynyt lasten ja nuorten keskuudessa räjähdysmäisesti. Aineyhdisteistä, joita niissä voi olla, ei kukaan tiedä tarkkaan. Kiusaaminen on lisääntynyt viime vuosina kaikilla kouluasteilla. Se on myös raaistunut. Seksuaalista häirintää kokee jo noin puolet 8–9-luokkalaisista, lukiolaisista ja ammattiopistossa opiskelevista tytöistä. Sosiaalinen ahdistuneisuus lisääntyy myös. Jo 52 prosenttia 8.–9. luokkien tytöistä kärsii siitä. Itsensä yksinäiseksi kokevien määräkään ei ole vähentynyt, vaikka koronarajoitukset ovat poistuneet. Yksinäisyys ei siis ollut kytköksissä koronaan, vaan se on tullut jäädäkseen lastemme ja nuortemme elämään. Nuoristamme 10–15 prosenttia kamppailee itsemurha-ajatusten kanssa. Ne, jotka kokisivat tarvitsevansa apua, kokevat, etteivät saa sitä.

Muun muassa nämä tiedot selviävät tuoreimmasta Kouluterveyskyselystä ja muista lähteistä. Päivitän omaa osaamistani jatkuvasti ja tänäkin syksynä osallistuin Mitä kuuluu? -teemaiseen Hyvinvointiareenapäivään, jonka THL ja Opetushallitus olivat järjestäneet. Lisäksi osallistuin MLL:n Lastani kiusataan -koulutukseen. Kaikki nämä ovat vahvistaneet sitä, mitä olen työssäni jo nähnyt, kuullut ja kokenut viime vuosina.

Yhä useammin käy niin, että lapsi tai nuori tahtoo jutella koulutunnin loputtua. Joskus kerrotut asiat ovat rajuja, ja nuoren kanssa juttelua ei voi päättää ennen kuin olen varmistanut, että koululla jo tiedetään haasteista ja turvaverkko on olemassa tai ainakin polku siihen alkamassa.

Myös kouluilta tulee yhä enemmän suoraa yhteydenottoa Hyvä Savo ry:lle. Tuoreimpana ovat pyynnöt pitää huoltajien iltoja teemoista, jotka osuvat osaamisalaani. Kevät näyttää täyttyvän nyt kiusaamisteemaisista illoista.

Kasvatus- ja terveydenalan ammattilaiset ilmaisevat, että he tahtovat tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa, että voisimme vastata kasvavaan avuntarpeeseen. Myös seurakuntiin otetaan suoraan yhteyttä ja pyydetään tunne- ja kaveritaitotunteja, ryhmäytyksiä, päihdevalistuksia, kiusaamisenvastaisia tunteja ja itsetuntoa tukevia kokonaisuuksia. Koulutetut paikalliset koulutyön vastaavat toteuttavat ja järjestelevät kanssani näitä tunteja ja tapahtumia kouluille.

Voin olla tyytyväinen, että voimme olla näin Hyvä Savo ry:nä tukemassa lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia Savossa monimuotoisella koulutyöllä. Tahdon kutsua myös Sinua ja tahoasi mukaan talkoisiin!

Marjut
Marjut Lindholm-Holopainen, Hyvä Savo ry

Tags: , , , , , , , ,