Parasta nuorille

Aikuisuuteen matkalla oleville nuorille Hyvä Savo tarjoaa tukea seurakuntien nuorten toiminnan vahvistamisen kautta. Edistämme nuorten yhteistyötä ja terveitä elämäntapoja. Kannustamme nuoria elämään rohkeasti kristilliset arvonsa todeksi.

Opiskelujen myötä monen savolaisnuoren elämäntilanne muuttuu paljon opiskelupaikkakunnalle muuton myötä. Lapsuudessa syntynyt kosketus hengellisiin asioihin voi silloin heikentyä.

Aktivoimme seurakuntien nuoria järjestämään toimintaa oman paikkakunnan nuorison hyväksi.
Annamme ideointitukea ja koulutusta nuorille osaajille niiden järjestäessä itse nuorille suunnattua toimintaa.

Edistämme yhteistyön lisäämisellä nuorille suunnattujen palvelujen järjestämistä myös pienemmille Savon paikkakunnille.

Hyvä Savo auttaa nuoria löytämään parhaat hengelliset tapahtumat ja leirit koko maakunnassa. Ne löytyvät helposti näiden nettisivujen kalenterista ja Tapahtumia Savon nuorille facebook- sivulta.

Tuhannet savolaisnuoret ovat tavanneet yhteisen koulutyöntekijämme koulun oppitunneilla. Haluamme rohkaista seurakuntia myös omatoimiseen yhteydenpitoon oman paikkakunnan koulujen kanssa. Parasta Savon- lapsille- projektissa meillä on mukana kaksi kumppania pilottikouluina

Nuoret tekevät tulevaisuutemme

”Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi.”

(Psalmit 119:9)

Tämän päivän nuoriin kohdistuvat suuret odotukset.

Yhteiskunta ja seurakunta tarvitsevat nuoria, joílla on lujat elämän arvot. Niiden löytymiseksi Hyvä Savo työskentelee yhdessä seurakuntien kanssa.

Työskentelemme sen puolesta, että nuorista tulisi rohkeita ja toisista aidosti välittäviä kansalaisia.