Parasta perheille

Parasta lapsille

Hyvä Savo tuo koulutusta ja luo valmiuksia lasten toimintaa tarjoaville seurakunnille järjestää lasten palvelut turvallisesti. Toimimme sen puolesta, että Savon lapset saisivat elämälleen parhaimat mahdolliset eväät.

Lue lisää

Parasta perheille

Hyvä Savo tukee toiminnallaan kokonaisvaltaisesti perheitä. Haluamme vahvistaa perheiden kasvatustehtävää ja auttaa seurakuntia niiden järjestäessä toimintaa koko perheelle.

Lue lisää

Parasta nuorille

Aikuisuuteen matkalla oleville nuorille Hyvä Savo tarjoaa tukea seurakuntien nuorten toiminnan vahvistamisen kautta. Edistämme nuorten yhteistyötä ja terveitä elämäntapoja. Kannustamme nuoria elämään rohkeasti kristilliset arvonsa todeksi.

Lue lisää

Parasta vanhemmille

Perhe on yhteyskunnan perusta. Tarjoamme tukea ja asiantuntijaverkostoja vanhemmuuteen. Tuemme seurakunnan tekemää perhetyötä. Haluamme olla välittämässä tuoretta tietoa kristillisen kasvatustyön tueksi.

Lue lisää

Hyvä Savon missio ja visio 2018

Missio

Hyvä Savo on oppilaitosten palvelujärjestö, joka tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille kestävän arvopohjan eväitä elämään. Hyvä Savo varustaa ja kouluttaa ammattitaidolla helluntaiseurakuntien osaajia. Se rakentaa vahvaa yhteistyötä seurakuntien ja muiden nuorten parissa toimivien kanssa.

Visio 2018

Hyvä Savo on laajasti tunnettu helluntaiseurakuntien omistama ja omakseen kokema yhdistys, jonka luomalla toimintakonseptilla koulut ja seurakunnat ovat luoneet vahvat keskinäiset kasvatuskumppanuudet.

Säännöllisestä kouluyhteistyöstä on tullut vahva ja vaikuttava osa seurakuntien lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä ja sen seurauksena henkilötyövuosien määrä oppilaitoksissa on kolminkertaistunut viidessä vuodessa.