Koulupalvelu

Hyvä Savo tukee alueen kouluja ja kasvatuksen ammattilaisia järjestämällä kouluvierailuita ja järjestämällä erilaisia tapahtumia kouluihin. Meillä on kouluyhteistyöstä yli 30 vuoden kokemus.

Teemme vierailuja alueen kouluihin sekä yhteistyötä tapahtumien luomisessa koulujen ja seurakuntien kumppaneina. Tarkoituksenamme on antaa elämää rakentavia ja suojelevia arvoja ja elämyksiä Savon alueen kouluille.

Haluamme edistää Savon alueen lapsien ja nuorten hyvinvointia, sekä antaa opettajille ja vanhemmille apua vaativassa kasvatustyössä.

 

”Nimeni on Marjut Lindholm-Holopainen ja olen aloittanut Savon koulutyönkehittäjänä 1.9.2016. Tehtäväni on yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa tukea Savon kouluissa tehtävää kasvatustyötä vieraillen arvoja ja itsetuntoa nostavien aiheiden kanssa oppitunneilla. Minulla on ilo saada siis tehdä mielekästä työtä, kehittää toimintaamme eteenpäin, tavata paljon uusia ihmisiä ja toimia ihanalla Savon maalla kasvatuskumppanina! Kohtaamisiin!”.

Hyvä Savo ry vahvisti yhdistykselle vuoteen 2018 ulottuvan koulutyöstrategian. Maarit toteuttaa osaltaan siitä johdettua koulupalvelun kehittämissuunnitelmaa yhdessä jäsenseurakuntiemme koulutyönosaajien kanssa.

Seurakunnat ovat merkittävä yhteistyökumppani kouluille. Paitsi yhteisen koulutyöntekijän kautta, Savon seurakunnat pitävät yhteyksiä oppilaitoksiin vierailemalla niiden päivänavauksissa ja oppitunneilla. Monet koululuokat myös vierailevat paikallisessa helluntaiseurakunnassa tutustumassa sen toimintaan siinä vaiheessa, kun herätysliikkeitä käsitellään oppitunneilla.

Hyvä Savon arvot

Kunnioitus

Arvostamme aidosti lapsia, joilla on oikeus turvaan ja evankeliumiin. Kunnioitamme Jumalaa, arvostamme seurakuntia, kouluja ja toisiamme työtovereina.

Avoimuus

Kehitämme toimintaa seurakuntia ja kouluja kuunnellen ja tiedotamme toiminnastamme avoimesti kaikille osapuolille.

Yhteistyö

Pyrimme aitoon ja toimivaan yhteistyöhön seurakuntien ja koulujen kanssa. Pidämme ovet avoinna uusille yhteistyökumppaneille.

Turvallisuus

Kiinnitämme kaikessa toiminnassa erityistä huomiota lasten ja nuorten fyysiseen, henkiseen ja hengelliseen turvallisuuteen. Toiminnassamme noudatamme Suomen helluntaiseurakuntien lapsityön turvaohjeistoa.