Kouluille

Hyvä Savo ry tukee alueen kouluja ja kasvatuksen ammattilaisia järjestämällä kouluvierailuita ja järjestämällä erilaisia tapahtumia kouluihin. Meillä on kouluyhteistyöstä yli 30 vuoden kokemus.

Teemme vierailuja alueen kouluihin sekä yhteistyötä tapahtumien luomisessa koulujen ja seurakuntien kumppanina. Tavoitteenamme on antaa elämää rakentavia ja suojelevia arvoja ja elämyksiä Savon alueen kouluille. Haluamme edistää Savon alueen lasten ja nuorten hyvinvointia sekä olla kasvatuskumppanina opettajille vaativassa kasvatustyössä.

Nimeni on Marjut Lindholm-Holopainen ja olen Savon helluntaiseurakuntien yhteinen työntekijä Hyvä Savo ry:ssä. Tehtäväni on paikallisten seurakuntien kanssa olla kouluille kasvatuskumppani tarjoten valmiita tuntikokonaisuuksia ja elämyksiä oppilaille. Kaikki tuntimme ovat rakennetut siten, että ne tukevat koulujen opetussuunnitelmia ja tavoitteita. Teemamme käsittelevät usein muun muassa luokkahenkeä, itsetuntoa, kiusaamista ja koulunkäynnin merkitystä lapsen ja nuoren elämälle. Teemamme ottavat huomioon myös pienluokkien tarpeet. Tarjoamme niin uskontotunteja kuin muitakin tunteja, kuten globaalikasvatusta. Lisäksi tarjoamme Hauskat pelit -puuhapaja -liikuntatuntia. Joitakin teemoja on tarjolla myös etämahdollisuutena. Kaikki vierailut ovat aina maksuttomia kouluille.

Olen saanut kouluilta palautetta vierailijana siitä, että olen innostava, rohkaiseva, lapsia ja nuoria osallistava ja vaikeitakin asioita taidolla käsittelevä persoona. Kouluttaudun säännöllisesti ja koulutan paikallisia seurakuntien koulutyöntekijöitä. Savon maakunnan työ kouluissa on osa valtakunnallista Helluntaiseurakuntien Koulupalvelua, joka toimii yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Iloisiin tapaamisiin!

Marjut Lindholm-Holopainen, Hyvä Savo ry, marjut.lindholm-holopainen(at)helluntaikirkko.fi, puh. 050 403 7444

Tuntivaihtoehdot

Kadulle vai kouluun

 • Kohderyhmä: 3–6-luokat
 • Toiminnallinen globaalikasvatustunti
 • Käsittelee koulunkäynnin merkitystä lapsen elämälle ja seurauksia, jos lapsi ei olekaan koulussa. Tunnilla pelataan Epäreilu peli -lautapeliä, jossa roolien ottamisen avulla sovelletaan juuri opittua.
 • Kesto 45–60 minuuttia
 • Lähi- ja etätunti mahdollisia

Tarinatuokio

 • Kohderyhmä: 7–9-luokat ja lukio
 • Globaalikasvatustunti
 • Antaa tietoa pakolaisuudesta ja haastaa nuoria niin tarinoillaan kuin ryhmä- ja eläytymistehtävänkin avuin vaikean aiheen äärelle ottamaan kantaa henkilökohtaisella tasolla.
 • Kesto 45 minuuttia – 1 tunti 15 minuuttia
 • Tunti toteutetaan pakolaisteltassa kamiinan äärellä. Vain lähitunti mahdollinen.

Millaisen jäljen jätämme

 • Kohderyhmä: 4–9-luokat, lukio
 • Uskontotunti, mutta soveltuu myös muille tunneille, joilla käsitellään mielenterveyttä ja kriisistä selviytymistä.
 • Käsittelee kiusaamista, kiusaamisen seurauksia ja kiusaamisesta selviämistä. Tunnilla kuullaan tositarina ja kultainen sääntö nivoutuu ryhmätehtävään.
 • Kesto 45 minuuttia
 • Lähi- ja etätunti mahdollisia

Sanojen voima

 • Kohderyhmä: 6–9-luokat
 • Uskontotunti / Kaikille sopiva tunti koulun toiveiden mukaan
 • Käsittelee nuorten läpänheittokulttuuria, negatiivisten uskomuksien syntyä ja itsemurhia henkisen väkivallan seurauksena. Tunnilla kuullaan kaksi tositarinaa, joista jälkimmäinen positiivisella sanojen voiman esimerkillään päättää tunnin. Tunnilla tehdään ryhmätehtäviä.
 • Kesto 45 minuuttia
 • Lähi- ja etätunti mahdollisia

Mittaamattoman arvokas

 • Kohderyhmä: 6–9-luokat ja lukio
 • Uskontotunti / Etiikan tunti
 • Käsittelee ihmisarvoa ja nuorten usein kantamia leimoja sekä tuo esille, mitä kristillinen ihmiskäsitys kertoo meistä. Tunnilla on tarinoita aiheeseen liittyen.
 • Kesto 45 minuuttia
 • Lähi- ja etätunti mahdollisia

Helluntaiherätys-esittely

 • Kohderyhmä: 0–9-luokat sekä lukio
 • Uskontotunti
 • Tunnilla käydään läpi helluntaiherätyksen syntyä, historiaa ja nykytilaa. Opin perusta ja helluntailaisuuden erityispiirteet tulevat tunnilla hyvin esille. Riippuen ikäryhmästä tunnin toteutustapa on muuntuva ja painopisteet erilaiset.
 • Kesto 45 minuuttia – tuplatunti
 • Lähitunti joko koulun tai seurakunnan tiloissa tai myös etätunti on mahdollinen

Sinulle on suunnitelma

 • Kohderyhmä: 1–6-luokat
 • Uskontotunti
 • Käsittelee unelmia ja niiden saavuttamista sekä muistuttaa, ettei unelmiin päästä kuin yhdessä hyvillä yhteistyötaidoilla uskoen omaan arvoon ja unelmiin sekä olemalla sinnikäs. Tunnilla on tarina tytöstä, jolla ei ollut aluksi unelmia, mutta lopulta hänestä tuli unelmien saavuttaja. Tunnilla lapset saavat rakentaa omaa unelmaansa.
 • Kesto 45 minuuttia
 • Vain lähitunti mahdollinen

Seurakuntien tarjonta

 • Seurakunnat voivat tarjota omaa erityisosaamistaan
 • Koulu- ja pääsiäisvaellukset sekä muut joulu- ja pääsiäisaiheiset vierailut, ryhmäyttämispäivät, liikuntatunnit Hauskat pelit -konseptilla, lähetys- ja kehitysyhteistyöaiheiset vierailut, Helluntaiherätys-esittelyt, maaesittelyt, konsertit, elokuvanäytökset jne.
 • Kysy lisää paikalliselta helluntaiseurakunnalta!

Hauskat pelit -puuhapajat

on kouluja varten valmistettu pelipaketti. Se koostuu uniikeista, käsintehdyistä peleistä, jotka tempaavat lapset mukaansa takuuvarmasti. Tämä puuhapajateematunti soveltuu erityisesti 0-6-luokille ryhmäytykseen ja tiimityöskentelyn vahvistamiseen, sillä useassa pelissä vain yhteistyöllä voi onnistua. Tunti on oivallinen myös liikuntatunniksi, luokan palkitsemishetkeksi tai erilaisiin tapahtumiin ja teemapäiviin. Koulu voi tilata paikallisen helluntaiseurakunnan pitämään tämän kysytyn tunnin. Pelit voidaan sijoittaa sekä ulos että koulun saliin, joten vaihtoehtoja toteuttaa päivä on monia.

Kysy rohkeasti Hauskoja pelejä, ja tiedustele myös muuta paikallista tarjontaa kouluanne varten!

Huoltajien illat

Kiusaamista käsittelevä huoltajien ilta

on syntynyt koulujen itsensä toiveesta saada jatkoa oppilaille pidetyille kiusaamista käsitteleville oppitunneille. Huoltajien illassa käsitellään muun muassa kiusaamiseen liittyviä erilaisia rooleja ja niiden merkitystä sekä sitä, miten kiusaaminen voi näyttäytyä. Yksi näyttäytymisen tapa on läpänheittokulttuuri, jota ei usein mielletä tarkoitukselliseksi kiusaamiseksi, mutta suurin osa lapsista ja nuorista kärsii siitä ja kokee sen kiusaamisena.

Illassa kuullaan rajujakin esimerkkitarinoita, mitä kiusaamisesta on seurannut nuoren elämälle ja myös aikuisuuteen asti. Ilta ottaa esille myös kiusaamisen mahdollisia syitä, mutta ennen kaikkea se herättää meitä pohtimaan, miten voisimme vaikuttaa kiusaamisen vähentymiseen. Siihen tarvitaan sekä koulun että kodin yhteistyötä. Illassa on tilaa myös keskustelulle koulun näin halutessa. Illan lopuksi huoltajilla on mahdollisuus saada ohjausta vertaistukiryhmiin hakeutumisessa.

Illassa luennoi Marjut Lindholm-Holopainen, Hyvä Savo ry:n työntekijä, joka on tehnyt jo useamman vuoden ajan kiusaamisen vastaista työtä Savon ala- ja yläkouluilla. Hänellä on myös omakohtaista kokemusta vanhemman näkökulmasta, mitä kiusaaminen voi saada aikaan.

Palautteita opettajilta

Mittaamattoman arvokas -tunnista:

Marjutin tunti oli kiitettävä kokonaisuus. Tunti oli selkeä rakenteeltaan, sisältö oli tärkeää nuorille, ja Marjut oli innostava ja karismaattinen puhuja. Teamsin välityksellä onnistuttiin luomaan nuorille toimiva sisältöpaketti. Lämmin kiitos.

Kadulle vai kouluun -tunnista:

Tuntinne ovat aina olleet laadukkaita ja osasimme odottaa hyvää vierailua. Tämä tunti kuitenkin ylitti vielä kaikki odotukset! Tunti on rakenteeltaan monipuolinen, osallistava, innostava, mutta myös ajatuksia ja tunteita herättävä ja oppilaita haastava. Selväksi tuli varmaan jokaiselle, miten tärkeää koulunkäynti on ja toisaalta, miten vaikeaa sille tielle on joidenkin päästä. Kenties myös se, että sinulla oli valokuvia ja tunneyhteys maahan, sai oppilaat uskomaan, mitä kerrot. Kiitos tästä tunnista siis, ja siitä huomiosta, että kaikki oppilaat pystyivät tähän osallistumaan. Pelin äärelle palaamme varmasti pian.

Millaisen jäljen jätämme -tunnista:

Kiitos tuhannesti pitämästäsi ”Millaisen jäljen jätämme”-oppitunnista. Uskon, että tämä oppitunti oli yksi kaikkein merkittävimmistä oppitunneista viidesluokkalaisille. Tunnin teemat kuten kiusaaminen, toisten ihmisten aiheuttama kärsimys, moraalinen vastuu ja kuitenkin toivon voimaannuttava vaikutus tekivät oppitunnista mieliin ja sydämiin jäävän. Moraali ja moraaliset valinnat eivät kehity itsestään, vaan tarvitaan aikuisen opastusta, elävästä elämästä otettuja esimerkkejä, omakohtaiseen miettimiseen ohjaamista hyvän ja pahan valinnoista ja tekojen sekä tekemättä jättämisen seurauksista. Konkreettinen kuva jäljistä, joita jokaisen sydämeen jää, jäi hyvin mieleen. Ryhmätyöt saivat jokaisen oppilaan mukaan keskusteluun ja toivottavasti sai aikaan sydämen sitoutumista kultaisen säännön noudattamiseen. Aiheen teki kiinnostavaksi, ja koskettavaksi esimerkkitapauksen, Topin, jakaminen. Lopussa oli kolme voimaannuttavaa asiaa, ota apua vastaan, ylläpidä toivoa ja anna anteeksi. Näitä oppitunteja tarvitaan. Kiitos. (Lyhennetty opettajan antama palaute.)